Nieautoryzowane próby logowania do strony WordPress

Nieautoryzowane próby logowania do strony WordPress – jak im zapobiegać?

Zabezpieczenie strony WordPress przed nieautoryzowanymi próbami logowania jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na chronienie danych osobowych użytkowników i zapobiega włamaniu na stronę. Oto kilka sposobów na zabezpieczenie strony przed takimi próbami:

  1. Używaj silnych haseł i zmieniaj je regularnie, aby utrudnić nieautoryzowane próby logowania.
  2. Ogranicz liczbę prób logowania do strony, np. poprzez ustawienie limitu na 3 nieudane próby, po którym dostęp zostanie zablokowany.
  3. Korzystaj z uwierzytelniania dwuskładnikowego, które wymaga podania dodatkowego kodu wysyłanego na telefon lub adres email, aby zwiększyć bezpieczeństwo logowania.
  4. Regularnie sprawdzaj swoją stronę pod kątem możliwych luk i błędów, a także przeprowadzaj aktualizacje strony internetowej oraz oprogramowania, aby zapobiec włamaniom.
  5. Korzystaj z certyfikatu SSL, który szyfruje dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a stroną i zapobiega przechwytywaniu haseł.
  6. Ustaw mechanizm CAPTCHA, który wymaga od użytkownika wpisania kodu z obrazka lub rozwiązania zadania matematycznego, aby zweryfikować, że logowanie nie jest wykonywane przez roboty.
  7. Korzystaj z mechanizmu uwierzytelniania przy pomocy klucza fizycznego, takiego jak token lub karta, które generują jednorazowy kod uwierzytelniający, dzięki czemu nawet w przypadku wycieku hasła, nieautoryzowane logowanie będzie niemożliwe.
  8. Włącz logowanie z użyciem adresu email zamiast nazwy użytkownika, ponieważ jest to trudniejsze do zgadnięcia i zapobiega nieautoryzowanym próbom logowania na konto innej osoby.
  9. Korzystaj z mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego, który wymaga podania kilku różnych danych uwierzytelniających, np. hasła i kodu jednorazowego, aby zwiększyć bezpieczeństwo logowania.

Podsumowując, zapobieganie nieautoryzowanym próbom logowania do strony WordPress jest bardzo ważne dla ochrony danych osobowych użytkowników i bezpieczeństwa strony. Korzystanie z wymienionych powyżej zabezpieczeń pozwoli na skuteczne zapobieganie takim próbom. Jeśli nie wiesz jak wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia lub masz wątpliwości czy zrobiłeś to poprawnie – koniecznie do nas napisz! Przeprowadzimy audyt Twojej strony i pomożemy Ci ją dokładnie zabezpieczyć.

Nasze pakiety

opieka nad stroną Wordpress - pakiet basic

299 zł / msc

opieka nad stroną Wordpress - pakiet standard

499 zł / msc

opieka nad stroną Wordpress - pakiet premium

899 zł / msc