Jak zwiększyć limit pamięci PHP w WordPress?

Pamięć PHP odgrywa kluczową rolę w działaniu witryn internetowych opartych na WordPress. Jest to rodzaj pamięci wykorzystywanej przez serwer, aby przechowywać tymczasowe dane i wykonane skrypty PHP podczas przetwarzania żądań na stronie internetowej. Zwiększenie limitu pamięci PHP (memory_limit) może być konieczne, szczególnie gdy witryna staje się coraz bardziej złożona lub gdy korzystasz z wtyczek, które wymagają większej ilości zasobów. Częstym problemem związanym ze zbyt małą ilością pamięci jest nie ładujący się edytor elementora. Kółeczko się kręci ale nie chcę się załadować. Oto krótki przewodnik, jak to zrobić:

Metoda 1Edytuj plik wp-config.php:

Zaloguj się do swojego serwera za pomocą klienta FTP i znajdź plik wp-config.php w głównym katalogu WordPress. Dodaj następującą linijkę kodu nad komentarzem „That’s all, stop editing! Happy publishing.”:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M'); 

Możesz zmienić „512M” na wartość, która odpowiada Twoim potrzebom, na przykład „1024M” lub więcej, w zależności od wymagań Twojej strony.

Metoda 2 – Edytuj plik .htaccess:

Jeśli nie masz dostępu do pliku wp-config.php, możesz również spróbować edytować plik .htaccess. Dodaj poniższą linię na końcu pliku:

php_value memory_limit 512M

Zmodyfikuj wartość zgodnie z wymaganiami.

Metoda 3 – Edytuj plik php.ini:

Jeśli masz dostęp do pliku php.ini na swoim serwerze, możesz zmienić limit pamięci PHP bezpośrednio w tym pliku. Znajdź linijkę:

memory_limit 512M

Zmodyfikuj wartość zgodnie z wymaganiami.

Metoda 4Kontakt z dostawcą hostingu:

Jeśli żadna z powyższych metod nie działa, skontaktuj się z dostawcą hostingu. Często dostawcy hostingu mogą zmienić limit pamięci PHP na życzenie klienta.

Zwiększenie limitu pamięci PHP może poprawić wydajność Twojej witryny WordPress i zapobiec problemom związanych z brakiem zasobów. Upewnij się, że rozumiesz, jakie konsekwencje mogą wynikać z zwiększenia limitu pamięci i monitoruj wykorzystanie zasobów, aby utrzymać witrynę w dobrej kondycji.

Nasze pakiety

opieka nad stroną Wordpress - pakiet basic

299 zł / msc

opieka nad stroną Wordpress - pakiet standard

499 zł / msc

opieka nad stroną Wordpress - pakiet premium

899 zł / msc